Magazines / Nr 02 2018
02 2018

Nr 02 2018

Het lef om weer te investeren

“Toen we kozen voor een 5-assige CNC-machine waren mijn medewerkers bang dat hun ambacht verloren zou gaan.” Dit is een uitspraak die verderop in dit blad te lezen is in het artikel van Felder Nederland (pagina 40).

Uiteindelijk zagen diezelfde medewerkers na een maand of twee in dat ze het mis hadden. De machine was een meer-waarde voor het bedrijf en er bleek nog voldoende handmatig vakwerk nodig om kwaliteit te blijven leveren. Het scherpe oog van de ondernemer – met de focus op de toekomst en het verdienen van geld – had het juist gezien. Zijn lef om te groeien, meer werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren en sneller te kunnen leveren, getuigen van lef.

Deze aspecten zijn eigenlijk de rode draad die door het hele vakblad lopen. Ook in deze editie. In het verhaal van Proteus durft de klant te investeren in een sterk softwarepakket. Een pakket dat de complete bedrijfsvoering ook op lange termijn blijft ondersteunen.

We zijn weer bezig met de lange termijn, met de toekomst. De positieve verhalen over stijgend consumentenver-trouwen, dalende werkloosheid en diverse andere positieve graadmeters tonen aan dat het goed gaat met de BV Nederland. Ondernemen is vooruitzien. Ondernemen is lef tonen. En dat is wat de twee bovengenoemde voorbeelden duidelijk maken.

Veel artikelen in deze editie van Binnenwerk sluiten aan bij termen als groei, investeren en lef tonen. Zo leest u in deze editie ook over de ondernemer die per toeval een bijzonder tafelblad voor eigen gebruik ontwerpt. Nu verkoopt hij hon-derden van deze bladen – gemaakt van Coprox – per week en startte hij een nieuwe bedrijfstak: TableTop Company. Aan het einde van de crisis ontwikkelde het team van Bouwtoe een nieuw keukenconcept onder de naam: Cheap it Simple. Anno 2018 is het concept volledig geaccepteerd en succesvol.

Alex Hofrichter van Woodwave kwam als Duitser na zijn studie naar Nederland omdat hij in Rotterdam voldoende opdrachten had. Inmiddels heeft hij twintig mensen in dienst, kocht hij een nieuw pand en groeien de opdrachten dus-danig snel dat ook bij hem de aanschaf van een nieuwe machine noodzakelijk was. Wederom: investeren en lef tonen. MacLean Agencies nam eind 2017 Breda Lighting International over om gezamenlijk de markt voor LED verlichting te bedienen. Beide partijen zijn er sterker uitgekomen.

Buiten het feit dat het allemaal interieurgerelateerde artikelen zijn, staat meer dan ooit het ondernemerschap centraal bij diverse artikelen in deze editie van Binnenwerk. Een goede ondernemer weet echter ook dat het serviceaspect van enorm belang is. Klanten kiezen op hun beurt namelijk niet alleen voor kwaliteit, maar ze willen ook investeren in vertrouwen en in de relatie die ze aangaan. Gelukkig begrijpen steeds meer bedrijven dat service belangrijker is dan simpelweg het schuiven van dozen.

Lees deze voorjaarseditie van dit vakblad op uw gemak door en laat u inspireren om te investeren. In kwaliteit en in service. Dan hebt u als ondernemer het oog vanzelf op de lange termijn gericht.

Rob Buchholz

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: