CBM
02:47
06-12-2018

ALV 6 december 2018 – Woord van de voorzitter Marcel Horjus

Het jaar is bijna voorbij. Veel bedrijven zijn druk bezig hun laatste opdrachten af te ronden. In deze drukte vieren wij onze Algemene Ledenvergadering bij dit schitterende maakbedrijf. Wat een mooie fabriek is Donkervoort en wat een subliem vakmanschap.

Bij CBM staat de maakindustrie hoog in het vaandel. Tijdens de laatste Dutch Design week zijn de ‘maatwerk awards’ uitgereikt. Een initiatief van Baars & Bloemhof. Doel van deze prijs is de ‘echte makers’ in onze branche ook eens in het zonnetje te zetten. En dat viel in de smaak, getuige de grote opkomst. Voor mij was het een grote eer de inzendingen te mogen jureren.

Dames en heren, Nederland is in transitie en dat heeft grote impact op onze branche. We moeten van het gas af. CO2-uitstoot moet worden verminderd. Woningen en gebouwen moeten energieneutraal worden. Digitalisering en robotisering veranderen het productieproces. Online meubelverkopen groeien harder dan in de winkels. Ondernemers worden verplicht hun producten te recyclen. Daarnaast eist de wet dat zij investeren in energiebesparende maatregelen als die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Vanaf 1 juli 2019 krijgen ze de plicht daarover te rapporteren.

Je zal maar MKB-ondernemer zijn in deze tijd. Dan ben je nog niet klaar. Gelukkig is CBM op al deze terreinen actief, om de leden te helpen met concrete dienstverlening en gerichte adviezen, zodat zij aan alle verplichtingen kunnen voldoen.

Intussen draait de Nederlandse economie op volle toeren. De werkgelegenheid groeit hard en in de meeste sectoren wordt het steeds moeilijker om goede vaklieden te vinden. CBM zet zich in, samen met het Expertisecentrum meubel, om de instroom in de vakopleidingen op peil te houden en waar mogelijk te intensiveren. Daarnaast ontwikkelen wij concrete instrumenten om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Zo is er ook een cursus werkvoorbereider ontwikkeld, omdat daar grote behoefte aan was. Gelukkig kunnen we ook een mooi lobbysucces voor CBM melden. De subsidie van € 2.500, - om leerlingen op te leiden in de BBL-opleiding, blijft de komende vier jaar behouden.

De laatste conjunctuurmonitor van CBM laat zien dat de economie ook in onze sector aantrekt. Helaas geldt dat nog niet voor alle leden. Bij de meeste bedrijven groeien de omzetten en wordt er weer goed verdiend. Maar er blijft een groep van 15% – 20% die maar moeilijk uit het dal komt. Zij zien keer op keer hun omzetten en bedrijfsresultaten dalen. Daardoor maken ze te weinig winst om te kunnen investeren in vernieuwingen. We zien dat vooral bij woonmeubelfabrikanten en toeleveranciers, maar ook bij een aantal interieurbouwers. Hoewel ondernemers positief blijven over de toekomst, blijkt telkens weer dat zij hun verwachtingen niet altijd waar kunnen maken.

We leven in een tijd van grote vernieuwingen. Het thema ‘circulaire economie’ was twee jaar geleden voor veel leden nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Inmiddels eist het kabinet dat fabrikanten hun eigen gebruikte matrassen gaan recyclen en hergebruiken. Uitgebreide producenten verantwoordelijkheid heet dat. Het gaat nu niet meer om de vraag OF, maar vooral HOE producenten dat gaan doen. De branche krijgt tot juni 2019 de tijd om dit vrijwillig vorm te geven. Lukt dat niet, dan komt er wetgeving.

En het kabinet gaat verder. Binnenkort moeten fabrikanten ook oplossingen vinden voor het recyclen en hergebruiken van meubelen en interieurs. Daarnaast eist Rijkswaterstaat bij overheidsaanbestedingen voor kantoormeubilair een circulaire aanpak. Wie dat niet kan leveren, ligt bij voorbaat op de verkeerde stapel. Dames en heren, of we het nu leuk vinden of niet: ‘Het circulaire speelkwartier is over’.

Grote vraag is of onze MKB-ondernemers deze uitdagingen aan kunnen. En daar komt het belang van CBM om de hoek. Wij zetten ons actief in om onze leden te adviseren en ondersteunen. Wij lobbyen voor vermindering van administratieve lasten en voor passende wet- en regelgeving. Daarnaast ontwikkelen wij concreet beleid en instrumenten, zodat onze leden aan de nieuwe wettelijke eisen kunnen voldoen. Zo hebben wij de afgelopen jaren meer dan 325 leden geholpen aan een ingevulde RI&E. Komend jaar gaan we onze leden ook helpen te voldoen aan de ATEX-richtlijn en aan de eisen inzake energiebesparende maatregelen. Daarnaast zijn wij actief met het matrassendossier en starten we begin januari een Task Force Plaatmateriaal om hergebruik en recycling van plaatmateriaal mogelijk te maken.

Ondernemen is topsport zeggen ze. Daar ben ik het volledig mee eens. Kijk maar eens wat er zo allemaal op onze ondernemers afkomt. Je zou bijna vergeten dat ze ook nog mooie producten moeten maken. Producten waar we trots op zijn, omdat het stuk voor stuk schitterende meubelen en interieurs zijn, die gemaakt zijn met bezieling en passie.

Over topsport gesproken. Ik vind het een grote eer dat Björn Kuipers spreker is op onze Algemene Ledenvergadering. Hij neemt ons mee in de wondere wereld van voetbal, scheidsrechters, video-arbitrage en WK-wedstrijden. Ik weet dat hij daar met passie en bezieling over spreekt. Maar hij is zelf ook ondernemer van een eigen Jumbo-supermarkt, die in 2016 werd uitgeroepen tot de beste supermarkt van Nederland. En omdat hij zelf ondernemer is, begrijpt hij als geen ander dat ondernemen daadwerkelijk topsport is.

Ik dank u voor uw aandacht.

Marcel Horjus

Binnenwerk partners

DecoLegno