ALV 6 december 2018 – Woord van de voorzitter Marcel Horjus

Het jaar is bijna voorbij. Veel bedrijven zijn druk bezig hun laatste opdrachten af te ronden. In deze drukte vieren wij onze Algemene Ledenvergadering bij dit schitterende maakbedrijf. Wat een mooie fabriek is Donkervoort en wat een subliem vakmanschap.

Lees meer »

CBM maakt innovatie voor iedereen bereikbaar

Innovatie kan op allerlei manieren, maar we staan er nog te weinig bij stil. Brancheorganisatie CBM wil een voortrekkersrol spelen om leden actief te helpen om de kansen te pakken.

Lees meer »

Meer omzet met minder grondstoffen

CBM heeft in mei en november van dit jaar twee Circular Business Design Tracks georganiseerd. CBM-leden kregen hierbij de kans om onder deskundige begeleiding van trainers van CLICK.nl een circulair product, dienst en business model te ontwikkelen voor het eigen bedrijf.

Lees meer »

Binnen de interieur- en meubelbranche wordt te veel lucht vervoerd

Waar veel sectoren hun transport steeds beter op orde hebben, daar laat de interieurbouwbranche nog kansen liggen. Iedere individuele ondernemer organiseert nog zijn eigen logistieke proces, maar dat is om meerdere redenen niet handig of niet efficiënt.

Lees meer »

Explosiegevaar wordt nog te vaak onderschat binnen de meubel- en interieurbranche

Ieder bedrijf is zich bewust van een goed georganiseerd en veilig werkklimaat. Zeker binnen de interieur-en meubelbranche waar het werken met machines en bepaalde stoffen voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Toch zijn er helaas nog te veel bedrijven die hun Arbobeleid niet volledig op orde hebben, ook niet als het gaat om het beschermen van de medewerkers tegen explosiegevaar.

Lees meer »

Cao voor Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven algemeen verbindend verklaard

De cao voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is bij besluit van 18 mei 2016 algemeen verbindend verklaard. In de Staatscourant van 20 mei 2016, publicatienummer 18833 onder UAW-nr. 11757 is dit besluit gepubliceerd.

Lees meer »

Invullen van de RI&E makkelijker gemaakt

De Risico Inventarisatie en Evaluatie, RI&E, is sinds 1994 verplicht voor alle werkgevers in Nederland. Als er geen recente RI&E is, krijg je een forse boete. Uit onderzoek blijkt dat het niet meevalt om aan de verplichtingen van de RI&E te voldoen.

Lees meer »

Nieuwe CAO voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven biedt meer flexibiliteit

Inmiddels is er wel een akkoord bereikt met FNV bouw en CNV Vakmensen over een nieuwe CAO voor een periode van twee jaar: van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.

Lees meer »

Geen CAO, wat betekent dat voor de arbeidsvoorwaarden in mijn bedrijf?

Op 31 december 2014 is de CAO voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven afgelopen. De CAO was algemeen verbindend verklaard. Zoals bekend is er lang onderhandeld, maar is er geen overeenstemming gekomen met de vakbonden. Er is dus nog geen nieuwe CAO.

Lees meer »

Markt voor zorg & welzijn biedt kansen

Nederland vergrijst en ontgroent tegelijkertijd. Ondanks dat we steeds langer gezond blijven, stijgen de investeringen in zorg en welzijn de komende decennia aanzienlijk. Dat biedt kansen voor ondernemers in de interieurbouw en meubelindustrie.

Lees meer »